Facebook
ДГ №83 "Славейче"
Детска градина в град София

Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

в учебно време от15.09. до 31.05.

 

 

Време

Форма

Дейност

7.00ч. – 8.30ч.

Допълнителна

Прием на децата

(сутрешно раздвижване, комуникативни игри, дейност по избор, индивидуална работа и др.)

8.30ч. – 9.00ч.

 

Допълнителна

 

9.00ч. – 10.00ч.

 

Основна

Педагогически ситуации

10.00ч. – 10.30ч.

Допълнителна

Междинна подкрепителна закуска

10.30ч. – 12.00ч.

Допълнителна

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от учителя; разходки и игри на открито

12.00ч. - 13.00ч.

Допълнителна

Обяд

13.00ч – 15.00ч.

Допълнителна

Следобеден сън/следобедна почивка

15.00ч. – 15.15ч.

Допълнителна

Подкрепителна закуска

15.15ч. – 15.30ч.

 

Допълнителна

 

Подвижни игри

 

    15.30ч.- 16.30ч.           

Основна

Педагогическа ситуация

16.30ч.–19.00ч.

Допълнителна

Игри, разходки, наблюдения, творчески и други; реализирани дейности от учителя и по избор на децата

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ

 ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

 в неучебно време от 01.06. до.09.

 

Време

форма

Дейност

 

7.00ч. – 8.30ч.

Допълнителна

Прием на децата

(сутрешно раздвижване, комуникативни игри, дейност по избор, индивидуална работа и др.)

8.30ч. – 9.00ч.

 

Допълнителна

Закуска

9.00ч. – 10.00ч.

 

Допълнителна

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от учителя; разходки и игри на открито

10.00ч. – 10.30ч.

Допълнителна

Междинна подкрепителна закуска

10.30ч. – 12.00ч.

Допълнителна

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от учителя; разходки и игри на открито

12.00ч. - 13.00ч.

Допълнителна

Обяд

13.00ч – 15.00ч.

Допълнителна

Следобеден сън/следобедна почивка

15.00ч. – 15.30ч.

Допълнителна

Подкрепителна закуска

    15.30ч.–19.00ч.

Допълнителна

Игри, разходки, наблюдения, творчески и други; свободно реализирани дейности от учителя и по избор на децат