Facebook
ДГ №83 "Славейче"
Детска градина в град София

  

 

О Т К Р И В А Н Е
НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2023 – 2024
             В ДГ 83 „СЛАВЕЙЧЕ“
ГОСТУВА актрисата Мариана Димитрова
с КУКЛЕНОТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
           ГОРСКА ДЕТСКА ГРАДИНА
Всички деца от детската градина и техните родители са поканени!

15.09. 17 ч. 6 лв