Facebook
ДГ №83 "Славейче"
Детска градина в град София

Екип

ЕКИП НА ДГ №83 "Славейче"

 

ДГ №83 "Славейче" е предучилищна институция с утвърдени традиции и с богат опит. За доброто възпитание и обучение на децата се грижи висококвалифициран и отговорен екип, чиято амбиция е да превърне ДГ №83 ,,Славейче“ в любимо място за всяко дете.

Целият колектив се отнася отговорно и всеотдайно, с обич и разбиране към децата. Чрез своята дейност екипът на детската градина утвърждава предучилищно възпитание в гр. София, като добра традиция и практика, защото сме част от общото предучилищно възпитание в България.

Педагогическият екип в ДГ №83 ,,Славейче“ притежава отлична професионална подготовка и непрекъснато повишава  квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя в образователно - възпитателния  процес  да бъде не просто източник на информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения , които да помогнат на детето в бъдещото му личностно развитие. Учителите са много добри педагози , творчески личности, новатори , практици.

 Осигурени са много добри условия за възпитание и образование. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за учебна дейност. Даваме най- доброто от себе си, за да реализираме политиката на МОН и подготвим децата за училището и живота.

 

                                                        

 

Прикачени документи

Екип.docx